Zespół Szkół w Chełmży - ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża, tel./fax (0-56) 675-24-19
Strona Główna Szkoły i kierunki Oferta edukacyjna Forum szkolne Logo szkoły Mapa Kontakt Parametry Szukaj20 Styczeń 2018
Zespół Szkól w Chełmży

wybierz nauczyciela prowadzącego zajęcia

Zespół Szkół w Chełmży
Strona Główna
ZS w Chełmży
Dziennik elektroniczny UONET+
Przetarg
Galeria zdjęć
Media szkolne
Historia szkoły
Samorząd Uczniowski
Katalog biblioteki online
Plan lekcji
Plan zastępstw
Dyżury Dyrektora ZS w Chełmży
Dyżury pedagogów szkolnych
Dyżury biblioteki szkolnej
Dyżury pielęgniarskie
Chat z uczniami
Zasady rekrutacji
Zadania i ćwiczenia
Download
Forum szkolne
Linki
Newsy szkolne
Poczta szkolna
Kontakt - Admin

dokumenty szkolne

Harmonogram pracy Zespołu Szkół w Chełmży
Punktowy system oceniania zachowania
Przedmiotowy system oceniania
Spis podręczników na rok szkolny 2015/2016
Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego
Statut ZS w Chełmży
Podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół w Chełmży
Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmży
Deklaracja ucznia - wybór przedmiotów
Deklaracja ucznia - wola podjęcia nauki
Program profilaktyki
REGULAMIN KONKURSU NA „KLASĘ Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ”
Szkolny SAVOIR-VIVRE
Regulamin pracowni komputerowej

egzaminy

egzamin maturalny
egzamin zawodowy

Kalendarz - dzisiejsze wydarzenia
Artykuły

Doradztwo zawodowe

Informacje
Karta informacyjna
Zawód dla Ciebie
Gdzie szukać pracy
Testy zawodowe
Zawody z przyszłością

Sprawy bezpieczeństwa
Koordynator ds. bezpieczeństwa
Przemoc domowa jest przestępstwem
D O P A L A C Z E
Grypa A/H1N1

Ankiety szkolne
Ankieta - losy absolwentów

Szkoła Policealna dla Dorosłych

zawody
Technik administracji
Technik ekonomista
Technik informatyk
Technik obsługi turystycznej

dokumenty
strona tytułowa pracy kontrolnej

plan zajęć edukacyjnych
brak informacji...

egzaminy
brak informacji...

informacje bieżące
brak informacji...

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Rekrutacja

P O D A N I E

o przyjęcie do Zespołu Szkół w Chełmży

ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża, tel./fax (0-56) 675-24-19


(typ szkoły-profil, zawód)

W przypadku niewystarczającej ilości punktów, jako drugi profil lub zawód wybieram:


(profil, zawód drugiego wyboru)

Dane osobowe kandydata do szkoły*:
Nazwisko, imię (imiona)

Data i miejsce urodzenia
                                        (dzień, miesiąc, rok, miejscowość, województwo)

PESEL nr

Adres zamieszkania:
                                        (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

gmina , powiat
województwo
Telefon dom

Wybieram język obcy**:     I - kontynuowany     II - drugi język
niemiecki I     II        angielski I     II       
Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej: niemiecki

Będę uczęszczał/a na lekcje**: religii
* dane osobowe kandydata i jego rodziców (opiekunów) podlegają ochronie prawnej
** właściwe wybrać

Informacje o rodzinie:
Nazwisko i imię matki (opiekunki)

Adres zamieszkania

Nazwa i adres zakładu pracy, nr telefonu
(lub wpisać: rencista, emerytka, bezrobotna, rolnik)Nazwisko i imię ojca (opiekuna)

Adres zamieszkania

Nazwa i adres zakładu pracy, nr telefonu
(lub wpisać: rencista, emeryt, bezrobotny, rolnik)Rodzeństwo - liczba osób

- imię i wiek:

Inne ważne informacje:


Odległość i czas dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły – km     min.

                           Podpis kandydata - (imię i nazwisko)


Ochrona danych osobowych.
Informujemy, że dane osobowe udostępnione nam w związku z procesem rekrutacji są przetwarzane przez Zespół Szkół w Chełmży wyłącznie w celu przeprowadzenia kwalifikacji kandydatów do szkoły. Dane te są objęte ochroną i nie są udostępniane osobom trzecim. Zmiana celu przetwarzania danych może dotyczyć wyłącznie osób, które wyrażą na to zgodę. Osoby, które udotępniły nam swoje dane osobowe mają prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
Tak
NieDo podania załączam:

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał)
2. Zaświadczenie o zdanym egzaminie gimnazjalnym
3. Trzy zdjęcia legitymacyjne (podpisane)
4. Karta zdrowia
5. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające przyjęcie na naukę zwodu (dot. młodocianych pracowników)

Prosimy o rzetelne sprawdzenie poprawności wpisanych informacji przed wysłaniem podania, ponieważ odpowiedzialność za dane ponosi osoba wypełniająca formularz !!!

        


Oferta edukacyjna ZS w Chełmży
Jesteś osobą bezrobotną ?
Nie posiadasz zawodu ?
Chcesz zdobyć nowy zawód?
Chcesz uzupełnić swoje kwalifikacje ?
Jesteś/byłeś uczniem liceum ogólnokształcącego ?
TAK!!!

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE !!!
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych
Program COMENIUS
Programy europejskie
Konkurs matematyczny
Copyright © 2007 - Zespół Szkół w Chełmży - administrator: mgr inż. Sebastian Marszałkowski